Info_Shared-E-sign

Shared e-sign

Info_Shared-E-sign
  • С активиране на функцията Shared e-sign всеки документ може да бъде подписан от оторизирано лице, например управител, дори когато същия отсъства.
  • Споделеният ел. подпис запазва информация кой точно е подписал всеки от документите. Много често в практиката счетоводителят на фирмата подписва документи с ел. подпис на управителя и няма никаква следа физически кой е използвал подписа.
  • С Shared e-sign всеки ел. подпис може да бъде споделен за ползване с избран заместник, който получава право да подпише всеки документ.
  • Bomerit запазва информация за упълномощените да ползват споделения подпис и съхранява данни кога и кой точно е подписал всеки документ, като върху съответния документ фигурира единствено ел. подпис на управителя.